Organisatie

U kan uw regionale plusouderconsulent bereiken via ons contactformulier - KLIK HIER of vraag uw gratis PlusouderGids aan - KLIK HIER

Solidariteitsactie | 2 uur gratis videocoaching!
Plusouderconsulente en coach Anja Pairoux geeft in deze online coachingsessie inzichten in de interne keuken waar
nieuw samengestelde gezinnen bewust en onbewust mee te maken krijgen.
De sessie biedt een houvast voor plusouders die door een moeilijke periode gaan.

Video bekijken

Over de PlusOuderConsulenten

Regionaal team van professionele bemiddelaars in familiale zaken

Onze missie

De PlusouderConsulenten is een initiatief van de Pareto Group CVBA in samenwerking met Anja Pairoux, erkend bemiddelaar, personal coach, MBTI-coach, trainer, auteur en experte in plusoudercoaching. 

De Pareto Group (De ScheidingsConsulenten) werd begin 2007 opgericht als alternatief voor de vele "vechtscheidingen". Ons doel is een blijvende maatschappelijke meerwaarde te bieden aan scheidende koppels en aan gescheiden ouders die als plusouders in een nieuw samengesteld gezin stappen.

De Pareto Group hielp de afgelopen jaren heel wat mensen om hun scheiding op een serene manier te voltrekken. Maar het is pas daarna dat het echte werk begint. Uit cijfers blijkt dat er meestal binnen de 3 jaar na de scheiding een nieuwe partner in één van de levens van beide ouders komt. De druk ligt deze keer hoger, want niemand wil zijn kinderen nog eens opzadelen met een relatiebreuk en opnieuw afscheid nemen.

Bij de start van de nieuwe relatie zijn beide partners enthousiast en ze denken dat het bij hen wel zal lukken, dat zij vanuit hun liefde voor elkaar de wereld aankunnen. Maar al snel krijgen ze met de onvoorziene stoorzenders te maken. De ex die plots moeilijk doet, of nog moeilijker wordt dan voordien het geval was, de grootouders die wat afwachtend reageren op de nieuwe partner en diens eventuele kinderen, vrienden die met ongevraagd advies komen en daarmee niet echt helpen, de kinderen of één van de kinderen waar het niet mee klikt. Plusouders doen hun best, maar voelen zich in vele gevallen niet begrepen. Of ze voelen dat het nieuwe gezin veel energie van hen vergt, maar ze kunnen moeilijk de vinger op de wonde leggen. Hoe komt het toch dat het niet wil lukken, ben ik dan zo’n slecht mens, denken velen van hen. In haar praktijk hoort Anja regelmatig dat plusouders wensten dat ze veel eerder de weg naar onze begeleiding hadden gevonden. Dan zouden de ergernissen en moeilijkheden niet zo hoog opgelopen zijn en was er veel minder werk aan de winkel om terug harmonie en liefde te voelen stromen.

Met de Plusouderconsulenten biedt de Pareto Group een bijkomende en niet onbelangrijke service aan voor ouders na scheiding. We willen gescheiden ouders en plusouders er bewust van maken dat een samengesteld gezin een heel andere aanpak van de partners vraagt opdat de slaagkansen van het nieuwe gezin verhogen.

Elk nieuw gezin is anders, met elk een ander verhaal en een andere voorgeschiedenis. Maar één ding hebben alle samengestelde gezinnen gemeen: er is verdriet aan voorafgegaan, door scheiding of door overlijden. Een klassiek gezin ontstaat vanuit vreugde en groei. Een samengesteld gezin kan alleen maar ontstaan vanuit het verdriet dat er aan voorafging, een pijn die rond de kinderen hangt. En ouders nemen die pijn mee in hun volgende relatie(s), wat natuurlijk een impact heeft op de opvoeding en de omgang met de nieuwe plusouder.

Eén van de meest gemaakte fouten in samengestelde gezinnen is dat partners hun rollen invullen volgens het beeld van het klassieke gezin. Naar schatting 1 op 3 nieuw samengestelde gezinnen gaat terug uit mekaar. En dit is één van de oorzaken daarvan. Een samengesteld gezin vraagt een totaal andere aanpak dan wat we geleerd hebben van onze voorouders. 

Nieuw samengestelde gezinnen hebben echter nog een gemeenschappelijke factor: de wens om de relatie te doen slagen is veel groter. Partners staan veel bewuster in deze nieuwe relatie en willen heel graag een warm gezin vormen. Ze hebben alleen de juiste tools en inzichten nodig om hun doel te bereiken!

Wij begeleiden u bij uw nieuwe gezinsvorm via het Plusouder GPS-traject.

Onze andere diensten

Wij bieden u de mogelijkheid uw echtscheidingsovereenkomst (EOT-overeenkomst) gratis online voor te bereiden en, indien u wenst, tegen een vergoeding op te laten maken voor de rechtbank. Degelijk én voordelig.

GRATIS proefdossier.

U gaat uit elkaar na een periode van wettelijk of feitelijk samenwonen. Wettelijk gezien heeft u geen verplichting uw afspraken op papier te zetten. Indien u kinderen heeft raden wij u wel aan tenminste de ouderschapsovereenkomst op te maken en, zeker indien de kinderen nog jong zijn, deze ook te laten bekrachtigen door de rechtbank. Deze afspraken worden dan afdwingbaar.

GRATIS proefdossier.

Wettelijk gezien heeft u geen verplichting uw afspraken op papier te zetten. We raden dit echter wel aan. Tevens adviseren wij, zeker indien de kinderen nog jong zijn, deze afspraken ook te laten bekrachtigen door de Jeugdrechtbank. Deze afspraken worden dan afdwingbaar.

Een scheiding heeft een grote impact op kinderen en ouders. Zowel tijdens de scheiding maar zeker ook daarna. De ouderschapsovereenkomst is dan ook de belangrijkste overeenkomst voor u als ouder en uw kinderen.

GRATIS proefdossier.

In de jaren die volgen op uw scheiding zal uw persoonlijke situatie en die van uw kinderen meermaals wijzigen. Wanneer tijdelijke veranderingen uiteindelijk permanent van aard worden dan is het aangewezen om deze veranderingen ook formeel vast te leggen. Denk maar aan een nieuwe verblijfsregeling of een grote aanpassing aan de kostenregeling. Wettelijk gezien heeft u geen verplichting uw afspraken op papier te zetten. We raden dit echter wel aan. Tevens adviseren wij, zeker indien de kinderen nog jong zijn, deze afspraken ook te laten bekrachtigen door de Jeugdrechtbank. Deze afspraken worden dan afdwingbaar.

GRATIS proefdossier.

Objectiveer de kosten van uw kind en bepaal de onderhoudsbijdrage.

In het kader van een ouderschapsovereenkomst stelt zich dikwijls volgende vraag: hoeveel kost mijn kind, hoeveel betaalt iedere ouder, hoe de kosten te verrekenen, wat zijn de fiscale gevolgen, ... ? In samenwerking met de Gezinsbond ontwikkelden wij een handige online tool waarvan u de resultaten integraal kunt overnemen in de ouderschapsovereenkomst.

Pareto Onderhoudsbijdrage Simulator

  • Gebruiksvriendelijke online simulator voor ouders die gaan scheiden of reeds gescheiden zijn en een aanpassing aan de kostenregeling overwegen.
  • Maak zelf online een objectieve simulatie en krijg de resultaten per email toegestuurd.
  • Simuleer de te betalen onderhoudsbijdrage al dan niet met kindrekening en rekening houdend met de fiscaliteit.
  • Meer info op www.onderhoudsgeldonline.be
  • Franstalig? Meer info op www.pensionalimentaireonline.be

Denkt u er aan om uw scheiding zo veel mogelijk zelf te regelen? Zelf een scheidings- of ouderschapsovereenkomst online opmaken kan op voorwaarde dat u samen de wil heeft een akkoord te bereiken, de emotie van het scheiden grotendeels verwerkt is en u beiden evenwichtige 'individuele beslissers' bent. Wij helpen u via telefoon en email bij het opmaken van uw scheidingsovereenkomst. Niet zeker of ScheidenOnline wel iets voor jullie is? Wij helpen u de juiste keuze maken via onze korte anonieme checklist.

Meer info - www.scheidenonline.be

Franstalig? Meer info - www.divorceronline.be

Heel wat mensen starten een scheiding zonder dat ze vooraf samen ernstig met elkaar over hun relatie gepraat hebben. Wanneer praten over jullie relatie nog een optie is dan kan u het traject 'Relatie in Beeld' overwegen.

Meer info - www.relatieconsulenten.be

Het is voor een rechtzoekende burger niet eenvoudig om in het kluwen van ingewikkelde en technische wetteksten de weg te vinden. Via de website www.familierecht.vlaanderen geven wij u op een transparante en gestructureerde wijze waardevolle informatie over familierecht en over de experten die u kunnen verder helpen.

Meer info - www.familierecht.vlaanderen

Contactgegevens

Bezoeker van deze website, klant van onze organisatie, geïnteresseerde bemiddelaar, docent, student, journalist, ..., vind hier onze contactgegevens.