Plusouder coaching traject

U kan uw regionale plusouderconsulent bereiken via ons contactformulier - KLIK HIER of vraag uw gratis PlusouderGids aan - KLIK HIER

Solidariteitsactie | 2 uur gratis videocoaching!
Plusouderconsulente en coach Anja Pairoux geeft in deze online coachingsessie inzichten in de interne keuken waar
nieuw samengestelde gezinnen bewust en onbewust mee te maken krijgen.
De sessie biedt een houvast voor plusouders die door een moeilijke periode gaan.

Video bekijken

Samen op weg naar een gelukkiger gezin

In 5 stappen naar een gelukkiger samengesteld gezin

100% begeleiding tegen een vaste prijs

Vanaf het eerste verkennend gesprek tot en met het afronden van het Plusouder coaching traject wordt u begeleid door uw plusouderconsulent. U krijgt een vaste prijs voor het hele traject. Deze prijs wordt bepaald na de inschatting van de complexiteit van uw situatie op het einde van het verkennend gesprek. Als lid van de Gezinsbond geniet u van een ledenkorting.

Het plusouder coaching traject - stappenplan

Stap 1: Een eerste kennismaking.

Het eerste verkennend gesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets.
Tijdens het eerste gesprek komt u alleen als plusouder of biologische ouder, of u komt samen. Dat beslist u zelf. Tijdens dit gesprek wordt de problematiek geschetst en het doel van het traject duidelijk gesteld: hoe wil ik me na afloop voelen, waar wil ik met het gezin staan, ... . In functie hiervan wordt de doorlooptijd en de vergoeding bepaald. Op het einde van het eerste gesprek beslist u of u het traject wil verder zetten of niet.

Een telefonisch contact of een eerste verkennend gesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Het verloop van het kennismakingsgesprek.

 • Kennismaking
 • U schetst uw situatie, bekommernissen en verwachtingen
 • Bespreking van het coaching traject i.f.v. uw situatie
 • U krijgt een vaste prijs voor het volledige traject
 • U beslist (dan of later) of u al dan niet het traject opstart

 

Stap 2: Start van het Plusouder coaching traject

Waar er tijdens het kennismakingsgesprek aandacht ging naar uw situatie zoals die tot op vandaag was, start het Plusouder coaching traject met een blik op de toekomst. Het Plusouder coaching traject verloopt volledig op uw maat. Maar in de eerste sessie van het traject gaat de aandacht vooral naar het doel van het traject. De PlusouderConsulent bepaalt samen met u heel concreet en gedetailleerd wat u wil bereiken. U zal merken dat dit best uitdagend is.

Stap 3: De gesprekken

Elk samengesteld gezin is anders en daarom is er niet één handleiding. U bepaalt in elke sessie waarover u het wil hebben volgens uw persoonlijke noden.

Thema’s die zoal aan bod komen, zijn

 • Afsluiten van een hoofdstuk
 • Nieuwe rollen – zelfkennis!
 • Opvoedregels versus huisregels
 • Bloedband versus stiefband
 • Stop te focussen op fout gedrag
 • Communiceren kan je leren
 • Wat met een liefdeskind?

Emergency coaching
Tussen de sessies door is uw plusouderconsulent er voor u: komt u even voor een crisissituatie te staan, zit u vast in een oefening die u tussen de sessies door te maken hebt, heeft u nood om te ventileren en constructieve feedback te krijgen? U stuurt een bericht of mail naar uw plusouderconsulent. Deze helpt u dan terug op weg.

Stap 4: Extra aandacht

In sommige gevallen doorloopt de plusouder het ganse traject alleen, maar de partner (biologische ouder) krijgt ook de kans om aan te sluiten in één of meerdere sessies. Het feit dat de biologische ouder niet in alle sessies aanwezig hoeft te zijn, is voor vele partners een positieve zaak. Omgekeerd gebeurt het ook dat de partner van bij de start deelneemt aan elke sessie. In dat geval zal uw PlusouderConsulent u uitnodigen om één of meerdere sessies apart te komen. Op die manier krijgt u de kans om diepgaand op persoonlijke thema’s in te gaan.

Stap 5: De Plusouderovereenkomst

Na afloop van het Plusouder coaching traject is het de bedoeling dat u voldoende tools en inzichten heeft opgedaan om toekomstige situaties zelf te kunnen opvangen. Op het einde van het Plusouder coaching traject leveren we een Plusouderovereenkomst af zodat u een naslagwerk heeft. Na verloop van tijd zouden bepaalde afspraken kunnen afdwalen. Het is dan goed om te kunnen terugvallen op de Plusouderovereenkomst om u te herinneren aan wat tijdens het traject besproken werd.

De voordelen van onze aanpak

De voordelen van onze aanpak:

 • Als ouder / plusouder heeft u één contactpersoon die u begeleidt volgens een beproefd stappenplan
 • Veel aandacht voor elk individu en zijn/haar plaats in het nieuw gezin
 • Veel aandacht voor de eigen kinderen en pluskinderen
 • Een doorlooptijd afhankelijk van de situatie; tussen de 3 en 12 maanden
 • Een vaste & correcte prijs voor het ganse traject
 • Gezinnen die een plusoudercoach inschakelen hebben een zeer grote slaagkans op een evenwichtige regeling

De volgende stap:

Korting Gezinsbond

Leden van de Gezinsbond krijgen een ‘korting' op onze diensten. Meer info