PlusouderGids

Informatie en tips voor het nieuwe gezin

Meer PlusouderInfo | Download de Plusoudergids

De PlusouderGids

Onze PlusouderGids helpt u om duidelijkheid te krijgen over uw persoonlijke situatie als plusouder of biologische ouder. Het opvragen van de PlusouderGids is gratis en verplicht u tot niets.

INHOUD PLUSOUDERGIDS

 • Afsluiten vorig hoofdstuk
 • Opvoeding versus huisregels in nieuwe gezinnen
 • Bloedband versus stiefband
 • Dansen op een slappe koord
 • Leer jezelf kennen
 • Focus op het positieve
 • Communicatie in het nieuwe gezin
 • De kinderwens in een nieuwe relatie
 • Financiën & erfrecht voor nieuwe gezinnen
 • Overlijden biologische ouder 

+2u gratis videocoaching!

Gratis-videocoaching-Nieuw-samengesteld-gezin-Nieuwe-wereld

Plusouderconsulente en coach Anja Pairoux geeft in deze online coachingsessie inzichten in de interne keuken waar nieuw samengestelde gezinnen bewust en onbewust mee te maken krijgen. 

INHOUD VIDEOCOACHING:

 • Definitie en verschil met klassieke gezinnen
 • Kenmerkend aan samengestelde gezinnen
 • Het mijnenveld van spanningen
 • Opvoedingsdriehoek en rolverdeling
 • Duidelijkheid tussen 2 huizen
 • Verschillende loyaliteiten
 • 5 spanningsvelden:

1 - de partnerrelatie
2 - de ouder-kindrelatie
3 - stiefouder-stiefkind
4 - de kinderen onderling
5 - de ex en ruime omgeving

 • Pijn van de biologische ouder
 • Pijn van de stiefouder
 • Pijn van het kind
 • 3 belangrijke tips om spanningen en pijn te overstijgen

Ontvang gratis
De PlusouderGids
+ 2u videocoaching