Samengesteld gezin en schoolkeuze

U kan uw regionale plusouderconsulent bereiken via ons contactformulier - KLIK HIER of vraag uw gratis PlusouderGids aan - KLIK HIER

Solidariteitsactie | 2 uur gratis videocoaching!
Plusouderconsulente en coach Anja Pairoux geeft in deze online coachingsessie inzichten in de interne keuken waar
nieuw samengestelde gezinnen bewust en onbewust mee te maken krijgen.
De sessie biedt een houvast voor plusouders die door een moeilijke periode gaan.

Video bekijken

De schoolkeuze in een nieuw samengesteld gezin

Meer PlusouderInfo | Het Plusouder GPS-traject | Download de Plusoudergids

De school(keuze) geeft stof tot discussie

De school en alles wat ermee te maken heeft, geeft voor veel nieuw samengestelde gezinnen stof tot discussies:

 • de pluskinderen hebben discipline, bijsturing, extra aandacht, opvolging nodig bij hun huiswerk, maar de biologische ouders grijpen niet in. De plusouder heeft het daar moeilijk mee.
 • de plusouder staat wel mee paraat voor de kinderen, maar mag niet mee naar oudercontacten en/of andere schoolse activiteiten.
 • de biologische ouder vindt het lastig dat de plusouder zich wil ‘mengen’ in beslissingen over de school van de kinderen.
 • de ex laat na om informatie te delen die de school meegeeft met de kinderen. De plusmama vindt dat heel lastig omdat zij aan de andere kant daardoor regelmatig in de knoop komt te zitten met haar organisatie.

Schooldirecties en leerkrachten worden dikwijls ook betrokken in de discussies tussen de 2 nieuwe gezinnen van de kinderen. Ook zij zitten met de handen in de haren in de zoektocht naar hoe ze hiermee moeten omgaan.

Voor alle betrokken partijen zijn volgende aspecten van groot belang:

 • duidelijkheid
 • grenzen
 • communicatie
 • behoeften kennen en benoemen

Je plusouderconsulent helpt je/jullie om duidelijke afspraken te maken, grenzen af te tasten en af te bakenen en dit alles op een constructieve manier te benoemen en te communiceren.

Neem vrijblijvend contact


Het Plusouder GPS-traject

Uw regionale PlusouderConsulent

 • biedt u en/of uw partner in het nieuw samengesteld gezin een persoonlijke begeleiding
 • helpt u met inzichten, naar elkaar te luisteren en samen te praten
 • biedt u een kader om er samen uit te komen
 • maakt de rol van plusouder bespreekbaar

Deze dienstverlening wordt aangeboden tegen een vaste prijs ifv de complexiteit en doorlooptijd. Maak een eerste vrijblijvende afspraak met een consulent.