PlusouderGids

Informatie en tips voor het nieuwe gezin

Meer PlusouderInfo | Download de Plusoudergids

De PlusouderGids

Onze PlusouderGids helpt u om duidelijkheid te krijgen over uw persoonlijke situatie als plusouder of biologische ouder. Het opvragen van de PlusouderGids is gratis en verplicht u tot niets.

INHOUD PLUSOUDERGIDS

 • Afsluiten vorig hoofdstuk
 • Opvoeding versus huisregels in nieuwe gezinnen
 • Bloedband versus stiefband
 • Dansen op een slappe koord
 • Leer jezelf kennen
 • Focus op het positieve
 • Communicatie in het nieuwe gezin
 • De kinderwens in een nieuwe relatie
 • Financiën & erfrecht voor nieuwe gezinnen
 • Overlijden biologische ouder 

+2u gratis videocoaching!

Gratis-videocoaching-Nieuw-samengesteld-gezin-Nieuwe-wereld

Plusouderconsulente en coach Anja Pairoux geeft in deze online coachingsessie inzichten in de interne keuken waar nieuw samengestelde gezinnen bewust en onbewust mee te maken krijgen. 

INHOUD VIDEOCOACHING:

 • Definitie en verschil met klassieke gezinnen
 • Kenmerkend aan samengestelde gezinnen
 • Het mijnenveld van spanningen
 • Opvoedingsdriehoek en rolverdeling
 • Duidelijkheid tussen 2 huizen
 • Verschillende loyaliteiten
 • 5 spanningsvelden:

1 - de partnerrelatie
2 - de ouder-kindrelatie
3 - stiefouder-stiefkind
4 - de kinderen onderling
5 - de ex en ruime omgeving

 • Pijn van de biologische ouder
 • Pijn van de stiefouder
 • Pijn van het kind
 • 3 belangrijke tips om spanningen en pijn te overstijgen

Ontvang gratis
De PlusouderGids
+ 2u videocoaching

Beste Anja, heel erg bedankt om de webinar beschikbaar te maken. Ik vond het bijzonder boeiend om naar te luisteren en wat ik zo fijn vond was dat er er aandacht is voor alle partijen. En ook jouw No-Nonsens stijl. Ik ben ondertussen 8 jaar plusouder en herken veel. Omdat ik enkele dynamieken zie terugkeren doorheen de jaren -waarbij ik me niet altijd in evenwicht voel- zoek ik wat ondersteuning. Zo kwam ik op jullie website terecht. De spanningsvelden (h)erken ik en daar zou ik wel wat coaching kunnen bij gebruiken.

Ik hoor het wel van de coach in mijn buurt maar wil jou alvast bedanken. Hartelijke groet.

 
 

A.